Dziękuję za osiem lat współpracy

Uniwersytet dla klimatu

Istnieje konsensus naukowy co do tego, że ocieplenie klimatu spowodowane działaniami człowieka stanowi poważne niebezpieczeństwo dla przyszłości środowiska naturalnego i samych ludzi. Naszą rolą, jako uniwersytetu, jest zwiększanie świadomości dotyczącej wyników tych badań i konsekwencji zmian, które postępują. Dlatego zdecydowałem się powołać zespół doradczy ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego.

Czytaj więcej

Sojusz 4EU+ uniwersytetem europejskim!

Kilka dni temu, 26 czerwca, Komisja Europejska ogłosiła wyniki pilotażowego konkursu „European Universities” finansowanego z programu Erasmus+. Jednym z laureatów jest sojusz 4EU+ współtworzony przez Uniwersytet Warszawski. W krótkim nagraniu opowiadam, jakie szanse wiążą się z tym sukcesem dla naszej uczelni.

Czytaj więcej

Nowy Statut Uniwersytetu Warszawskiego

Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął na dzisiejszym posiedzeniu nowy Statut uczelni. Dziękuję wszystkim członkom społeczności akademickiej, którym zależało, by powstał dokument uwzględniający specyfikę UW jako najważniejszego ośrodka akademickiego w naszym kraju i ambicje naszej uczelni na arenie międzynarodowej.

Czytaj więcej

Uniwersytet w Sojuszu 4EU+

Uniwersytet Warszawski jest w gronie 6 europejskich uczelni badawczych tworzących Sojusz 4EU+. Wspólnie staramy się o status uniwersytetu europejskiego w konkursie ogłoszonym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+.

Czytaj więcej