Uniwersytet, czyli my wszyscy

Podziękowania po wyborach

Okres wyborczy dobiega końca. Prawie wszystkie osoby, które będą pełnić funkcje we władzach uczelnianych i wydziałowych, zostały wybrane, opadają też wyborcze emocje. Po wakacjach rozpoczną się następne cztery lata wypełnione intensywną pracą.

Czytaj więcej

Jubileusz i wybory prorektorów

Może wśród wielu jubileuszowych spotkań nie wszyscy śledzili wydarzenia związane z kalendarzem wyborczym na Uniwersytecie, dlatego chciałbym przypomnieć, że w najbliższą środę 18 maja odbędą się głosowania nad kandydaturami prorektorów. Dowiemy się także, kto będzie reprezentował w Senacie uczelni poszczególne grupy społeczności akademickiej.

Czytaj więcej

Kandydaci na prorektorów w moim zespole

Po wyborach rektorskich przychodzi czas na wyłonienie pozostałych członków władz ogólnouniwersyteckich. 11 maja odbędzie się otwarte spotkanie z kandydatami na prorektorów, a 18 maja – wybory prorektorów.

Czytaj więcej

Następne cztery lata

We wczorajszym głosowaniu członkowie Kolegium Elektorów postanowili powierzyć mi pełnienie funkcji rektora Uniwersytetu Warszawskiego na następną kadencję. Dziękuję wszystkim elektorom za liczną obecność i wysokie poparcie. Traktuję to jako ocenę mojej dotychczasowej pracy oraz akceptację dla przedstawionego przeze mnie programu.

Czytaj więcej