Uniwersytet dla klimatu

Istnieje konsensus naukowy co do tego, że ocieplenie klimatu spowodowane działaniami człowieka stanowi poważne niebezpieczeństwo dla przyszłości środowiska naturalnego i samych ludzi. Naszą rolą, jako uniwersytetu, jest zwiększanie świadomości dotyczącej wyników tych badań i konsekwencji zmian, które postępują. Dlatego zdecydowałem się powołać zespół doradczy ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Jego zadaniem jest przede wszystkim opracowanie strategii działań na rzecz klimatu, które może podjąć nasza uczelnia.

W skład powołanego przeze mnie zespołu wchodzą zarówno pracownicy naukowi i administracyjni, jak również przedstawiciele studentów oraz doktorantów. Zajmą się oni m.in. rozpoznaniem potrzeb i opracowaniem metod zmniejszenia negatywnego wpływu uczelni na środowisko naturalne. Będą współpracować z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami władz państwowych i samorządowych.

Zarządzenie nr 132 rektora UW z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatyczno-ekologicznego pn. „Uniwersytet Warszawski dla klimatu” (pdf)