W mediach

Projekt nowej ustawy

Mój komentarz na temat projektu nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, jeszcze podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie (19 września), dla serwisu Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej.

Tekst i nagranie w serwisie PAP

 

Ranking szanghajski

22 sierpnia Aleksandra Sobczak, dziennikarka „Gazety Wyborczej”, rozmawiała ze mną o awansie Uniwersytetu w rankingu szanghajskim oraz planach naszej uczelni.

Tekst i nagranie na stronie wyborcza.pl

 

Kształcenie i badania naukowe

Z Michałem Nowakiem i Kamilem Radomskim, dziennikarzami radiowej Dwójki rozmawiałem o tym, że programy nauczania na Uniwersytecie Warszawskim powinny być w większym stopniu powiązane z badaniami prowadzonymi przez uniwersyteckich naukowców. Mówiłem również o zindywidualizowanym nauczaniu oraz wymogach, jakie uczelnia powinna stawiać kandydatom.

Nagranie na stronie Polskiego Radia

 

Uniwersytet badawczy

16 maja ukazała się moja rozmowa z Eweliną Krajczyńską, dziennikarką Polskiej Agencji Prasowej. Mówiłem o największych wyzwaniach stojących przed naszą uczelnią oraz o tym, dlaczego zmierzamy w stronę uniwersytetu badawczego.

Tekst i nagranie w serwisie PAP

 

Wybory rektorskie

23 marca byłem gościem Tomasza Kwaśniewskiego prowadzącego „Popołudnie RDC”.  Rozmawialiśmy o wyborach rektora i moim programie na najbliższe cztery lata.

Nagranie na stronie RDC

 

Zmiany w szkolnictwie wyższym

Ewelina Krajczyńska z Polskiej Agencji Prasowej zapytała rektorów kilku uczelni o to, co sądzą na temat zmian w szkolnictwie wyższym proponowanych przez ministerstwo. Ja również przedstawiłem swoją opinię. Rozmawialiśmy o biurokracji w badaniach i w kształceniu, zmniejszaniu barier między dyscyplinami i o różnych ścieżkach kariery akademickiej. Artykuł ukazał się 12 stycznia.

Tekst w serwisie PAP

 

Uniwersytet Warszawski wchodzi w trzecie stulecie

12 grudnia w „Gazecie Stołecznej” ukazał się wywiad, który przeprowadzili ze mną Wojciech Karpieszuk i Wojciech Tymowski. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego studia nie powinny być masowe i celach, które stoją przed uczelnią w najbliższych latach. Dziennikarze pytali mnie m.in. o pozycję Uniwersytetu Warszawskiego w rankingach, studia interdyscyplinarne, studentów zagranicznych, debaty akademickie.

Wywiad na stronie internetowej „Gazety Wyborczej”

 

O dobrej uchwale

3 listopada Rada Ministrów podjęła uchwałę, dzięki której UW otrzyma 945 mln zł z budżetu państwa. Pieniądze przeznaczone będą na stworzenie infrastruktury dla transdyscyplinarnych centrów badawczych, dokonanie zmian wspierających umiędzynarodowienie oraz budowę nowych gmachów. Kilka dni później o planach UW na najbliższe dziesięć lat mówiłem w Programie 1 Polskiego Radia oraz w Akademickim Radiu Kampus.

Rozmowa w PR1 Polskiego Radia

Rozmowa w Radiu Kampus

 

W stronę uniwersytetu badawczego

Taki tytuł ma artykuł opublikowany w październikowym wydaniu „Forum Akademickiego”. W rozmowie z Piotrem Kieracińskim przekonywałem, że powinny istnieć równoległe ścieżki kariery i systemy ocen dla osób, które chcą poświęcić się tylko nauce albo tylko działalności dydaktycznej. Rozmawialiśmy m.in. o finansowaniu uczelni z budżetu państwa, grantach na badania, stypendiach dla doktorantów, roli humanistyki, ocenie parametrycznej czy decentralizacji uczelni i jej wspólnej tożsamości.

Wywiad na stronie miesięcznika

 

Chcemy zachęcać, a nie zmuszać

17 lipca byłem gościem programu Macieja Chojnowskiego z Platformy Otwartej Nauki. Rozmowa dotyczyła dostępu do otwartych zasobów wiedzy, informacji i danych, tego czy repozytoria powinny być instytucjonalne czy dziedzinowe. Mówiłem o korzyściach, ale i granicach otwartości między badaniami podstawowymi, a ich konkretnymi zastosowaniami o znaczeniu ekonomicznym.

Rozmowa na kanale YouTube

 

Bunt humanistów

Razem z prof. Katarzyną Marciniak z Wydziału „Artes Liberales” UW 12 marca wzięliśmy udział w programie „Hala Odlotów” emitowanym na antenie TVP Kultura. Dyskutowaliśmy o tym, do czego może się przydać wykształcenie humanistyczne i czy humanistyka jest nauką przyszłości. Jednym z tematów rozmowy była też rola uniwersytetów.

Audycja na stronie programu