O mnie

Urodziłem się w Warszawie w 1964 roku. Studiowałem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1987 roku obroniłem pracę magisterską. Po studiach pracowałem tam jako asystent stażysta. W latach 1988-1992 byłem doktorantem na Uniwersytecie Twente w Holandii, gdzie obroniłem pracę doktorską. Po powrocie do kraju kontynuowałem pracę na Wydziale Chemii UW. W 2005 roku uzyskałem stopień doktora habilitowanego, od 2010 roku zajmuję stanowisko profesora nadzwyczajnego. W pracy naukowej interesuje mnie przede wszystkim elektrochemia oraz modelowanie transportu w roztworach.

W 2005 roku objąłem stanowisko prodziekana Wydziału Chemii ds. finansowych, wtedy też zaangażowałem się w działalność administracyjną. Trzy lata później – w 2008 roku – ta działalność zintensyfikowała się, kiedy jako prorektor UW ds. rozwoju i polityki finansowej dołączyłem do zespołu rektor Katarzyny Chałasińskiej-Macukow. W 2012 roku elektorzy wybrali mnie na stanowisko rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2012-2016. Bez wątpienia to najciekawsza funkcja, którą pełniłem do tej pory.

Kończące się 4 lata mojej kadencji to okres, w którym wiele się wydarzyło (czytaj Ostatnie 4 lata), ale jeszcze więcej fascynujących rzeczy zaczęło. Chciałbym je kontynuować (Program), dlatego  – jeśli elektorzy mi zaufają i oddadzą na mnie głos w wyborach indykacyjnych 9 marca – będę się ubiegał się o powtórny wybór na stanowisko rektora Uniwersytetu Warszawskiego.