Rektor UW 2012-2020

Przez dwie kadencje, w latach 2012-2020, pełniłem funkcję rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Poniżej znaleźć można opis programów, z jakim startowałem w wyborach w roku 2012 i 2016 oraz podsumowanie najważniejszych inicjatyw, które udało mi się wraz z moim zespołem prorektorów zrealizować.

 

Kadencja 2016-2020

Program wyborczy 2016 „Uniwersytet, czyli my wszyscy”

Podsumowanie II kadencji

 

Kadencja 2012-2016

Program wyborczy 2012 „Niech to będą ambitne 4 lata” (pdf)

Podsumowanie I kadencji

 

Zespół rektorski UW - prof. M. Duszczyk, prof. J. Choińsk-Mika, prof. M. Pałys, prof. A.Tarlecki, VIII.2020, fot. Krystian Szczęsny

Zespół rektorski UW, sierpień 2020: (od lewej) prof. Maciej Duszczyk, prof. Jolanta Choińska-Mika, prof. Andrzej Tarlecki, fot. K. Szczęsny