Dziękuję za osiem lat współpracy

Publiczna funkcja nauki i naukowców, czyli przeoczone zagadnienie w „Pakiecie Wolności”

Opublikowanie kilka tygodni temu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki projektu zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce, promocyjnie nazwanego „Pakietem Wolności Akademickiej”, powinno być okazją do przypomnienia, jaką społeczną rolę pełnią nauczyciele akademiccy i jaki jest sens ich pracy.

Czytaj więcej

Kolejne sprostowanie w sprawie Programu Wieloletniego UW

Społeczność naszego Uniwersytetu nie ma ostatnio szczęścia do zgodnej z faktami informacji o Programie Wieloletnim, co ponownie zmusza mnie do sprostowania błędnych informacji podanych na posiedzeniu Senatu w listopadzie bieżącego roku.

Czytaj więcej

Program wieloletni UW – opinie versus fakty

18 listopada Senat UW przyjął protokół z wrześniowego posiedzenia, pierwszego w kadencji 2020-2024. Z nieznanych powodów protokół ten wciąż nie jest opublikowany, mimo upływu trzech tygodni od przyjęcia i prawie trzech miesięcy od posiedzenia, którego dotyczy*.  W protokole znalazły się wypowiedzi mogące wywołać błędne przekonanie o stanie realizacji programu wieloletniego UW. Ponieważ jest to strategiczny program […]

Czytaj więcej

Uniwersytet ma prawo i obowiązek wypowiadania się

Od wielu dni społeczne wzburzenie wywołane decyzjami Trybunału Konstytucyjnego wyprowadza na ulice dziesiątki tysięcy ludzi. Przede wszystkim młodych ludzi, w tym studentki i studentów – najliczniejszą grupę w naszej społeczności akademickiej. Protestujący mają poczucie, że polityczne instytucje naszego kraju postanowiły zadecydować o nich bez nich. W tej sprawie wypowiedziały się instytucje społeczne, w tym uczelnie. […]

Czytaj więcej