UW a Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok akademicki 2018/2019. Także dzisiaj wchodzi w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jestem przekonany, że otwiera ona nowe możliwości dla naszego uniwersytetu. Ustawa premiuje współpracę wewną

Czytaj więcej