Jubileusz i wybory prorektorów

Miniony tydzień był bogaty w wydarzenia, przede wszystkim te związane z 200-leciem Uniwersytetu. 11 maja w budynku Sejmu otwarta została wystawa przedstawiająca dwa wieki naszej uczelni, a 13 maja posłowie podjęli specjalną uchwałę, aby

Czytaj więcej

Kandydaci na prorektorów w moim zespole

Po wyborach rektorskich przychodzi czas na wyłonienie pozostałych członków władz ogólnouniwersyteckich. 11 maja odbędzie się otwarte spotkanie z kandydatami na prorektorów, a 18 maja – wybory prorektorów. Kierowanie uczelnią tak duż

Czytaj więcej

Następne cztery lata

We wczorajszym głosowaniu członkowie Kolegium Elektorów postanowili powierzyć mi pełnienie funkcji rektora Uniwersytetu Warszawskiego na następną kadencję. Dziękuję wszystkim elektorom za liczną obecność i wysokie poparcie. Traktuję to

Czytaj więcej