Sojusz 4EU+ uniwersytetem europejskim!

Kilka dni temu, 26 czerwca, Komisja Europejska ogłosiła wyniki pilotażowego konkursu „European Universities” finansowanego z programu Erasmus+. Jednym z 17 sojuszów uczelni, który otrzymał grant, jest 4EU+ współtworzony przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet Kopenhaski oraz Uniwersytet w Mediolanie. W krótkim nagraniu opowiadam, jakie szanse wiążą się z tym sukcesem dla naszej uczelni.