Nowy Statut Uniwersytetu Warszawskiego

Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął na dzisiejszym posiedzeniu nowy Statut uczelni. Wejdzie on w życie 1 października 2019 roku. Jest to dokument kompromisowy, powstały w wyniku wielomiesięcznych konsultacji oraz licznych dyskusji. Dziękuję wszystkim członkom społeczności akademickiej, którym zależało, by powstał dokument uwzględniający specyfikę UW jako najważniejszego ośrodka akademickiego w naszym kraju i ambicje naszej uczelni na arenie międzynarodowej.

Najważniejsze zmiany, które wprowadza nowy Statut UW, to wg mnie:

– nowy model kształcenia doktorantów i powstanie szkół doktorskich, w tym Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej,

– powołanie Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia oraz rad dydaktycznych działających na rzecz ulepszania oferty dydaktycznej UW, a także możliwość organizowania kształcenia w formie kolegiów studiów,

– powstanie Rad Naukowych Dyscyplin dbających o rozwój dyscyplin niezależnie od tego, w ilu różnych jednostkach organizacyjnych na uczelni dana dyscyplina ona uprawiana.

Nowy Statut UW dostępny jest w Monitorze UW.