Uniwersytet w Sojuszu 4EU+

Uniwersytet Warszawski jest w gronie 6 europejskich uczelni badawczych tworzących Sojusz 4EU+. Wspólnie staramy się o status uniwersytetu europejskiego w konkursie ogłoszonym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Razem będziemy rozwijać badania odpowiadające na globalne wyzwania, innowacyjne projekty edukacyjne i podnoszące kompetencje naszych pracowników.

Partnerami Uniwersytetu Warszawskiego są: Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie.

Hasło naszego sojuszu to „Sześciu partnerów, trzy wyzwania, jedna wizja”.  Te wyzwania to zwiększenie mobilności, która będzie miała znaczenie dla wszystkich uczelni; pogłębienie integracji i zwiększenie równowagi na poziomie europejskim; ustanowienie wspólnych ram dla kształcenia.

Najważniejsze cele naszej współpracy zostały opisane w dokumencie „Mission Statement”, który dostępny jest na stronie www.4eualliance.eu