Federalizacja UW i WUM

16 października razem z prof. Mirosławem Wielgosiem, rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podpisaliśmy list intencyjny w sprawie utworzenia federacji naszych uczelni.

UW i WUM zacieśniają współpracę już od ubiegłego roku. Najpierw zorganizowaliśmy spotkania dla naszych naukowców, podczas których prezentowali oni swoje projekty naukowe i poszukiwali tematów, które mogliby realizować wspólnie. Następnie ruszyły dwa programy: międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych i mikrograntów na wspólne badania.

Dzięki federacji chcielibyśmy, aby UW i WUM wspólnie prowadziły wybrane badania, oferowały zajęcia dydaktycznych oraz wspólnie kształciły doktorantów.

Treść listu intencyjnego i relacja z uroczystości dostępna jest na stronie UW: www.uw.edu.pl/rektorzy-uw-i-wum-podpisali-list-intencyjny-w-sprawie-federacji