Uniwersytet, czyli my wszyscy

Materiał do dyskusji: wyłanianie uniwersytetów badawczych

Wspólnie z zespołem rektorskim UW przygotowaliśmy materiał do dyskusji dotyczący wyłaniania uniwersytetów badawczych. Jest to jedno z zagadnień, które w pracach Narodowego Kongresu Nauki pojawia się najczęściej. Bez rozstrzygania o konieczności podziału uczelni na różne typy, zaprezentowaliśmy naszą koncepcję zasad i warunków, które mogłyby być wzięte pod uwagę przy projektowaniu nowej ustawy regulującej system szkolnictwa.

Czytaj więcej

Podziękowania po wyborach

Okres wyborczy dobiega końca. Prawie wszystkie osoby, które będą pełnić funkcje we władzach uczelnianych i wydziałowych, zostały wybrane, opadają też wyborcze emocje. Po wakacjach rozpoczną się następne cztery lata wypełnione intensywną pracą.

Czytaj więcej

Jubileusz i wybory prorektorów

Może wśród wielu jubileuszowych spotkań nie wszyscy śledzili wydarzenia związane z kalendarzem wyborczym na Uniwersytecie, dlatego chciałbym przypomnieć, że w najbliższą środę 18 maja odbędą się głosowania nad kandydaturami prorektorów. Dowiemy się także, kto będzie reprezentował w Senacie uczelni poszczególne grupy społeczności akademickiej.

Czytaj więcej

Kandydaci na prorektorów w moim zespole

Po wyborach rektorskich przychodzi czas na wyłonienie pozostałych członków władz ogólnouniwersyteckich. 11 maja odbędzie się otwarte spotkanie z kandydatami na prorektorów, a 18 maja – wybory prorektorów.

Czytaj więcej