Uniwersytet solidarny z Białorusią

Na znak solidarności z represjonowanym po wyborach prezydenckich społeczeństwem Białorusi, na moją prośbę przed Pałacem Kazimierzowskim wystawiono dziś białoruskie flagi.

Nasza społeczność akademicka popiera wszystkich, którzy chcą wolnej, demokratycznej, obywatelskiej i praworządnej Białorusi. Chcemy przekazać Wam wyrazy uznania i naszej solidarności. Dajecie przykład do naśladowania.

Zadaniem uniwersytetów, w tym Uniwersytetu Warszawskiego, jest przede wszystkim nauka i dydaktyka. Dlatego w tym obszarze Uniwersytet będzie kontynuował i rozszerzał dotychczasowe działania wspomagające osoby krzywdzone działaniami władz białoruskich.

W ramach Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego studenci relegowani z uczelni na Białorusi otrzymują stypendia na pełne studia w Polsce, a także roczne staże kształceniowe w Warszawie. W związku z obecną sytuacją na Białorusi i przewidywanym wzrostem liczby osób represjonowanych postanowiono uruchomić dodatkowy nabór. Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym, aż do wyczerpania limitu miejsc. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Studium Europy Wschodniej UW.

Przy SEW UW działa także Centrum Studiów Białoruskich, w którym pracują  badacze zwolnieni z uczelni białoruskich z powodów politycznych. Uniwersytet Warszawski zamierza zaprosić do współpracy kolejnych wykładowców i badaczy z Białorusi, jeśli spotkają ich represje.

solidarni-z-bialorusia-2-e1598005204641