Uniwersytet 2020 – wyzwania na przyszłość

Dobiega końca moja druga kadencja na stanowisku rektora UW. Na stronie Uniwersytetu można zapoznać się z podsumowaniem ostatnich 4 latach: www.uw.edu.pl/rozwoj-uw-w-latach-2016-2020.

Gdy patrzymy na różne wskaźniki, w tym finansowe, widać, że Uniwersytet pozostaje na koniec tej kadencji w stabilnej sytuacji. Zostało uruchomionych wiele ogólnouczelnianych programów strategicznych i przedsięwzięć, które mogą zapewnić nam w następnych latach bardzo istotny rozwój w zakresie kształcenia i prowadzenia badań naukowych, reputację, prestiż, pozycję oraz możliwość stawania się coraz lepszą instytucją. Te programy przyniosą swoje owoce, jeśli pozwolimy im się dobrze rozwijać.

Mam w wielu miejscach satysfakcję z tego, co udało się osiągnąć, ale mam też świadomość, wraz z całym zespołem rektorskim, wyzwań, które stoją przed Uniwersytetem. Za najważniejsze uznaję:

– opracowanie przemyślanej strategii odpowiadającej ambicjom Uniwersytetu,

– dalsze upraszczanie procedur i procesowe podejście do organizacji uczelni,

– cyfryzacja działalności Uniwersytetu, w tym rozwój narzędzi umożliwiających lepszy dostęp do danych zarządczych,

– uporządkowanie zarządzania nieruchomościami oraz infrastrukturą – budynkami, dużą aparaturą, systemami it,

– rozwój zdalnego nauczania przy zachowaniu jakości,

– zmiany organizacyjne w administracji uczelni i rozwój wsparcia administracyjnego

– opracowanie nowych zasad podziału środków wewnątrz uczelni w związku ze zmianami zewnętrznymi,

– opracowanie kodeksu etycznego, który pomagałby w rozstrzyganiu spraw trudnych, w których standardy etyczne zostały naruszone.

Więcej na stronie UW: www.uw.edu.pl/uniwersytet-2016-2020-wyzwania-na-przyszlosc