List do społeczności Uniwersytetu Warszawskiego

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
Przyjaciółki i Przyjaciele,

za kilka dni dobiegnie końca moja druga kadencja na stanowisku rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Kierowanie naszą uczelnią było największym wyróżnieniem, przygodą, a zarazem wyzwaniem, z jakim przyszło mi się mierzyć w życiu zawodowym. Uważałem, że mam obowiązek przyjmować postawę, której wymaga ode mnie tak zaszczytna i odpowiedzialna funkcja. Dlatego podejmując decyzje, zawsze kierowałem się najlepiej rozumianym interesem Uniwersytetu i jego społeczności.

Dziękuję wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się w ostatnich ośmiu latach do rozwoju naszej uczelni i zwiększenia jej międzynarodowej renomy – członkom mojego zespołu rektorskiego w pierwszej i drugiej kadencji, Senatorom, władzom wydziałów i jednostek, nauczycielom akademickim i pracownikom administracji, bibliotekarzom, doktorantom i studentom.

Dziękuję wszystkim tym współpracowniczkom i współpracownikom, dzięki którym była możliwa realizacja największych uniwersyteckich inicjatyw, takich jak wieloletni program inwestycyjny, zintegrowany program rozwoju, zbudowanie sojuszu sześciu europejskich uczelni badawczych 4EU+ czy zdobycie statusu uczelni badawczej. We wszystkie te działania, na każdym etapie, udało nam się zaangażować osoby z różnych jednostek i obszarów.

Te ostatnie osiem lat było czasem ciężkiej pracy, wyzwań, sukcesów i satysfakcji, a także niezwykle ożywionych dyskusji o wizji i przyszłości UW. Czasem poświęconym między innymi na budowanie poczucia uniwersyteckiej wspólnoty i wspólnej odpowiedzialności za uczelnię. Z wielką radością obserwowałem mobilizację wewnętrzną naszego środowiska. Osoby, które wcześniej nie angażowały się w działania ogólnouczelniane, zaczęły dostrzegać w nich głęboki sens. Uwierzyły, że poprzez współpracę można osiągnąć znacznie więcej, że warto poświęcać swój czas i energię dla Uniwersytetu.

Nasza uczelnia jest dzisiaj w dobrej sytuacji, sprzyjającej realizacji kolejnych ambitnych przedsięwzięć. Kierunek jej rozwoju w najbliższych latach będzie wyznaczał rektor elekt prof. Alojzy Z. Nowak wraz z nowym zespołem prorektorów. Życzę mu wielu sukcesów w wypełnieniu tej roli, tak aby nasz Uniwersytet mógł dalej dobrze się rozwijać.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Marcin Pałys

Rektor UW 2012-2020