Uniwersyteckie think tanki

Nasz uniwersytet od początku konsultacji dotyczących nowego Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce bardzo aktywnie włącza się w ogólnopolską debatę środowiskową. Bardzo zależało nam, aby w ustawie znalazły się odpowiednie zapisy umożliwiające rozwój polskich szkół wyższych, podniesienie jakości oferowanego przez uniwersytety wykształcenia, a także poziomu prowadzonych w kraju badań. W najbliższym czasie czeka nas też proces konsultacji wewnętrznych. Według harmonogramu zaproponowanego przez resortu nauki nowa ustawa miałaby wejść w życie 1 października 2018 roku. Od tego momentu uczelnie będą miały rok na przygotowanie nowych statutów uwzględniających zmiany w prawie. Mimo że ostateczny kształt nowych przepisów nie jest jeszcze znany, na UW postanowiliśmy już w tym roku akademickim rozpocząć przygotowania do wejścia w życie nowych regulacji.

Jednym z elementów tych przygotowań jest powołanie przeze mnie think tanków – zespołów złożonych z przedstawicieli rożnych uniwersyteckich jednostek. Ich zadaniem jest opracowanie szkiców rozwiązań w obszarach, które ma zmienić nowa ustawa. Na razie działają 4 takie zespoły, które zajmują się organizacja i strukturą, nowym modelem kształcenia, szkołami doktorskimi oraz sposobem wyłaniania władz. Planuję powołać jeszcze think tanki, które przygotują założenia do nowego modelu nadawania stopni i tytułów, a także administracji i gospodarki finansowej.

Wyniki prac think tanków będą przedmiotem dyskusji otwartych dla całej społeczności.

Więcej: www.uw.edu.pl/powolano-uniwersyteckie-think-tanki