Transfer technologii

W coraz większym stopniu wykorzystujemy osiągnięcia Uniwersytetu na rzecz społeczeństwa i gospodarki. Rozwijamy kontakty z otoczeniem, m.in. poprzez takie inicjatywy jak UWRC – spółkę celową założoną na Uniwersytecie.

UWRC pomaga komercjalizować wyniki badań naukowych pracowników Uniwersytetu, wykorzystywać ich potencjał. Uczelnia nie jest instytucją, która łatwo może operować na rynku. Dlatego założyliśmy spółkę – podmiot komercyjny, który może współpracować z innymi podmiotami.

Coraz bardziej aktywnie działa też Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii. Do tej pory również dzięki staraniom tej jednostki na naszej uczelni powstało 5 spółek spin-off, w których udziały posiada uniwersytecka spółka UWRC: RDLS, Warsaw Genomics, AmerLab, Spektrino oraz MIM Solutions. Tworzą je naukowcy z Wydziału Biologii, Centrum Nowych Technologii oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, a w jedną zaangażowani są również badacze z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Sukcesy tych grup są zachętą dla innych naukowców. W UOTT przygotowywane są dokumenty do powołania kolejnych dwóch spółek.

Powrót do zakładki Ostatnie 4 lata