Spotkanie ze studentami

Jesienią 2012 roku, gdy rozpoczynałem sprawowanie funkcji rektora, Zarząd Samorządu Studentów UW przekazał na moje ręce dla całego zespołu rektorskiego listę postulatów na kadencję 2012-2016. Niektóre z nich były łatwiejsze, inne – trudniejsze do realizacji. W trakcie licznych spotkań z przedstawicielami studentów, przede wszystkim odbywających się z udziałem prorektor prof. Marty Kicińskiej-Habior, wiele spraw było omawianych i uzgadnianych na bieżąco.

Chcę jednak przedstawić studentom podsumowanie, co udało się z tej listy zrealizować. A także porozmawiać na temat aktualnych zagadnień i planów.

Czekam z tym do końca sesji i przerwy międzysemestralnej, kiedy wszyscy już wrócą na uczelnię i będą mogli wziąć udział w takim spotkaniu.