Pozycja wśród beneficjentów grantów

Dzięki zaangażowaniu naszych naukowców Uniwersytet zajmuje czołowe miejsce w Polsce pod względem liczby i kwoty zdobywanych grantów.

Do tej pory pracownicy UW otrzymali 11 spośród 20 prestiżowych grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) przyznanych Polakom pracującym w krajowych ośrodkach badawczych. Uniwersyteccy naukowcy dostali je za badania zarówno z obszaru nauk ścisłych, jak i społecznych oraz humanistycznych. Rok 2015 był pod tym względem rekordowy – granty ERC zdobyło pięciu pracowników UW. Od lat naukowcy z UW prowadzą również projekty finansowane w ramach 6. i 7. programu ramowego Unii Europejskiej, a także programu Horyzont 2020.

Projekty badawcze pracowników Uniwersytetu są chętnie finansowane przez polskie instytucje wspierające rozwój nauki. W 2013 i 2014 roku Uniwersytet Warszawski znalazł się na pierwszym miejscu pod względem liczby wniosków zakwalifikowanych do realizacji przez Narodowe Centrum Nauki. W tych latach naukowcy z UW byli też najbardziej skuteczni w zdobywaniu grantów w ministerialnych konkursach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Projekty badawcze realizowane na Uniwersytecie Warszawskim w dużej mierze są finansowane również ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

UW ma największy budżet naukowy ze wszystkich uczelni w Polsce. W 2013 roku wynosił on 357,6 mln zł; w następnym roku było to 413,4 mln zł.

W 2013 roku powołany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił 963 jednostek i przyznał im odpowiednie kategorie naukowe od A+ (najwyższa) do C (najniższa). 7 spośród 29 jednostek Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało najwyższą oceną A+; żadna nie dostała kategorii C. W porównaniu do innych uczelni UW ma największą liczbę jednostek, które otrzymały kategorię A+.

Powrót do zakładki Ostatnie 4 lata