Podsumowanie roku 2016

Podczas dzisiejszego posiedzenia Senat UW zatwierdził „Sprawozdanie rektora” z działalności uczelni w 2016 roku. Był to dla nas czas wyjątkowy, ponieważ wspólnie świętowaliśmy jubileusz 200-lecia powstania uczelni. Jednocześnie tak jak w poprzednich latach, tak i w 2016 Uniwersytet mógł pochwalić się wieloma osiągnięciami. Nasza uczelnia jest najlepszym ośrodkiem naukowym w Polsce, czego dowodem jest nie tylko liczba realizowanych projektów naukowych, lecz także sukcesy w zdobywaniu grantów kojarzących się z doskonałością naukową – przede wszystkim grantów European Research Council.

Czasopismo „Nature” uznało w 2016 roku nasz Uniwersytet za „wschodzącą gwiazdę” wśród uczelni europejskich. Kontynuowaliśmy wyróżnianie i finansowe nagradzanie osób, które przyczyniają się do budowania pozycji swoich wydziałów. Nowo wprowadzony system wsparcia w formie grantów wewnętrznych dla obiecujących badaczy spotkał się z żywym zainteresowaniem i w następnych latach powinien zaowocować skutecznym pozyskiwaniem ważnych projektów.

Nasze dotychczasowe osiągnięcia, dobra sytuacja finansowa oraz perspektywy dalszego rozwoju bazy infrastrukturalnej dzięki programowi wieloletniemu powinny być dla nas motywacją do udzielenia odpowiedzi na pytanie „czego dobrym początkiem są ostatnie dwa stulecia?”, a więc do zdefiniowania naszych celów.

Chcemy być uniwersytetem badawczym, w którym kształcenie opiera się na wynikach zaawansowanych badań, który przyciąga najlepszych studentów i najlepszych naukowców. Musimy być świadomi zmian społecznych oraz ewolucji roli badań i kształcenia uniwersyteckiego, ambitni, otwarci, twórczy, skuteczni i konsekwentni w osiąganiu postawionego celu. Dlatego rok 2017 jest rokiem dyskusji nad organizacją, strukturą i zasadami funkcjonowania Uniwersytetu. Jeśli zapowiadana nowa ustawa o szkolnictwie wyższym rzeczywiście zwiększy naszą autonomię, to musimy być przygotowani na dobre wykorzystanie tej swobody do realizacji odważnych planów, takich jak choćby federacja z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Do tego potrzebujemy mobilizacji całego naszego intelektualnego potencjału.

Gorąco zapraszam Państwa do lektury sprawozdania z działalności najlepszego i najbardziej dynamicznego polskiego uniwersytetu: Sprawozdanie rektora UW z działalności uczelni 2016.