Platformy współpracy

W ostatnich latach uruchamialiśmy na Uniwersytecie nowatorskie inicjatywy, takie jak Laboratorium Cyfrowe Humanistyki czy Digital Economy Lab, które przełamują tradycyjne bariery między poszczególnymi dyscyplinami naukowymi i zachęcają do badań wielodyscyplinarnych.

Jestem przekonany, że bez komponentu humanistycznego nowe technologie nie będą pełniły w przyszłości odpowiedniej, oczekiwanej przez nas wszystkich funkcji. W umiejętności tego połączenia leży siła Uniwersytetu.

Współpraca z firmą Google przy tworzeniu DELabu to unikalna sytuacja, w której duża korporacja światowa wspiera z prywatnych środków badania stosowane i podstawowe w dziedzinie nauk społecznych. Ten projekt pokazuje, że współpraca uczelni i korporacji w Polsce potrafi się dobrze układać. DELab to też miejsce, w którym wspieramy szeroko rozumianą przedsiębiorczość akademicką. Pomysły studentów, absolwentów i pracowników, dotyczące tego, jak sprawić, aby to czym zajmujemy się na co dzień, czyli nauka, mogło znaleźć swoją formę w działalności gospodarczej.

Uniwersytet Warszawski został też liderem konsorcjum 18 polskich instytucji DARIAH-PL, które zajmuje się humanistyką cyfrową. Stowarzyszenie zostało członkiem europejskiej sieci DARIAH-ERIC (The Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities).

Powrót do zakładki Ostatnie 4 lata