Głosowanie indykacyjne

W najbliższą środę odbędzie się głosowanie indykacyjne, czyli pierwszy – po wyborze członków Kolegium Elektorów – etap wyborów rektora Uniwersytetu. Każdy z ponad 360 elektorów będzie mógł wpisać na kartce do głosowania jedno lub dwa nazwiska. Osoby, które otrzymają co najmniej 10% głosów, staną się kandydat(k)ami na rektora – rzecz jasna, jeżeli wyrażą na to zgodę.

Ten etap wyborczy jest ważny, ponieważ elektorzy będą oceniać – na podstawie dotychczasowej działalności – kogo warto brać pod uwagę, kto potrafi dobrze organizować życie Uniwersytetu i odpowiednio reprezentować naszą uczelnię na zewnątrz. Wskażą, do kogo mają zaufanie, że stojąc na czele naszej społeczności, będzie kierować się zasadami odpowiedzialności, otwartości, wiarygodności, rzetelności i wzajemnego szacunku.

W upływającej kadencji starałem się tak właśnie rozumieć i tak pełnić powierzone mi zadania. Mam nadzieję, że te lata potwierdziły, że jestem dobrym kandydatem do pełnienia funkcji rektora również w nadchodzącej kadencji.

Dlatego zwracam się do elektorów: zachęcam Państwa, by na kartkach, które będziecie w środę wrzucać do urny, było napisane: Marcin Pałys.