Przed zasadniczym głosowaniem

W najbliższą środę, 20 kwietnia o 16:30 w Auditorium Maximum odbędzie się finalne głosowanie podsumowujące wybory rektora UW na kadencję 2016-2020. Zachęcam wszystkich Państwa elektorów do przyjścia i oddania swojego głosu. Do wyrażenia w ten sposób w imieniu grupy wyborców, których Państwo reprezentują, opinii o przedstawionych przeze mnie programie i planach.

Tak się złożyło, że zostałem jedynym kandydatem w tych wyborach, ponieważ inne osoby wskazane przez elektorów w głosowaniu indykacyjnym ostatecznie nie zdecydowały się kandydować. To jednak nie oznacza, że nastąpił koniec dyskusji o przyszłości Uniwersytetu. Ta dyskusja jest i będzie kontynuowana, chociaż w innej formule. Odwołam się do mojego hasła wyborczego „Uniwersytet, czyli my wszyscy”: wszyscy powinniśmy brać udział w życiu naszej uczelni, zarówno w trakcie wyborów, jak i w okresie pomiędzy nimi.

W nadchodzących tygodniach wybierani będą rektor i prorektorzy, Senat, dziekani i prodziekani, a także członkowie rad wydziałów i innych jednostek. Od wszystkich wybieranych osób oczekujmy zaangażowania, działania na rzecz wspólnego dobra, dbania o rozwój i pomyślną przyszłość Uniwersytetu.

Głosując, nie tylko wskazujemy osoby do pełnienia funkcji, lecz także okazujemy im zaufanie i – co bardzo ważne – dajemy mandat do działania. Dlatego tak ważne jest, by wola wybierających była wyrażona jasno i zdecydowanie.

Pragnę przypomnieć, że w przypadku niewystarczającej liczby głosujących w tym końcowym głosowaniu ordynacja wyborcza przewiduje powtórzenie całej procedury (łącznie z wyborami indykacyjnymi).

Dlatego jeszcze raz zachęcam do udziału w środowych wyborach.