Na UW wszyscy jesteśmy równoważni

Na Uniwersytecie od kilku lat podejmujemy działania na rzecz budowania środowiska wolnego od dyskryminacji. Dążymy do tego, by uczelnia była miejscem atrakcyjnym, komfortowym i bezpiecznym dla wszystkich członków naszej społeczności akademickiej. Na UW działa rzecznik akademicki, specjalista ds. równouprawnienia oraz Komisja rektorska ds. przeciwdziałania dyskryminacji.

Dzisiaj na uczelni rusza kampania „Wszyscy jesteśmy równoważni”. Jej celem jest podkreślenie, że na Uniwersytecie nie ma miejsca na dyskryminację, a każda osoba która jej doświadczyła lub była jej świadkiem znajdzie wsparcie. Akcja dotyczy różnych przejawów dyskryminacji: ze względu na płeć, wiek, religię, etniczność, niepełnosprawność czy orientację seksualną.