Uniwersytet Warszawski zwyciężył w konkursie na uczelnie badawcze

Uniwersytet Warszawski otrzymał dziś status uczelni badawczej w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości”. Nasz wniosek został oceniony najwyżej spośród wszystkich zgłoszonych do programu. Wygrana w konkursie to potwierdzenie wysokiej jakości naszych badań i kształcenia. Otrzymane w ramach programu środki finansowe pozwolą nam na realizację naszych ambitnych planów. Dzisiejszy dzień jest powodem do satysfakcji dla tych wszystkich, którzy ciężko pracowali, przygotowując wniosek w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego. Chciałbym im wszystkim serdecznie podziękować!

Inicjatywa doskonałości to przedsięwzięcie spinające klamrą inne działania strategiczne prowadzone na uniwersytecie od kilku lat. Rozwijamy bazę infrastrukturalną w ramach programu wieloletniego, a także nowoczesną dydaktykę poprzez program zintegrowanego rozwoju. Uczestniczymy w sojuszu 6 uczelni badawczych 4EU+, które otrzymały status uniwersytetu europejskiego. Planujemy federalizację z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Realizujemy granty European Research Council i inne przedsięwzięcia międzynarodowe, np. Knowledge and Innovation Community.

Recenzenci, którzy ocenili nasz wniosek podkreślali, że uniwersytet już dziś prowadzi wysokiej jakości badania w ramach wskazanych przez siebie priorytetowych obszarów badawczych oraz że wybrana przez UW tematyka jest ściśle związana z globalnymi wyzwaniami. Zwracali uwagę na mocne strony UW, takie jak dotychczasowe sukcesy naukowe, dobrze rozwinięta współpraca międzynarodowa oraz nowoczesna infrastruktura. Pozytywnie oceniono nasze plany dotyczące wspierania naukowców w podnoszeniu ich zdolności do publikowania i budowania międzynarodowej pozycji oraz programy wspierania młodych talentów.