Blog osobisty

Podczas ostatniej inauguracji roku akademickiego zapowiedziałem, że będę się starał, aby w takiej samej roli witać zebranych w Auditorium Maximum również w 2016 roku.

Dlatego jeszcze przed pierwszym posiedzeniem Kolegium Elektorów, które odbędzie się 9 marca, chciałem otwarcie wyrazić chęć mojego udziału w zbliżających się wyborach rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Swój tekst programowy opublikowałem w piśmie uczelni „Uniwersytet Warszawski”. Można go również przeczytać w zakładce Program. Zapraszam do dyskusji – poprzez tę stronę – nad kształtem Uniwersytetu wszystkich zainteresowanych rozwojem naszej uczelni. Zachęcam, szczególnie elektorów, do zadawania pytań dotyczących mojego programu.

Wybory władz uczelni to wybór wizji nauki i szkolnictwa wyższego, pomysłów na to, jak Uniwersytet ma się rozwijać, czy wreszcie stylu działania i zarządzania uczelnią. Rozmawiajmy o tym już dziś.

Strona ma charakter osobistego bloga. Będę ją na bieżąco rozbudowywał. Informacji i tematów do dyskusji na pewno nie zabraknie.