Ważne daty wyborów

UKW opublikowała terminarz wyborczy. Kolegium Elektorów pierwszy raz spotka się 9 marca. Wtedy poznamy kandydatów na rektora w kadencji 2016-2020.

Wyboru władz uczelni – rektora, prorektorów, członków Senatu – dokonuje Kolegium Elektorów. Członkowie kolegium są wybierani wśród pracowników, studentów i doktorantów.

Wybór członków kolegium zakończy się 22 lutego. O tym, kto zostanie rektorem na najbliższe cztery lata, zdecyduje 364 elektorów. Głosować będą reprezentanci wszystkich grup społeczności akademickiej: 291 pracowników, 68 studentów oraz 5 doktorantów.

Pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów odbędzie się 9 marca. Wtedy w głosowaniu indykacyjnym zostaną wyłonieni kandydaci na urząd rektora. Do tego czasu oficjalnie możemy mówić tylko o osobach, które „chcą kandydować” czy są „zainteresowane kandydowaniem”.

O tym, kto będzie kierował uczelnią w latach 2016-2020, dowiemy się 20 kwietnia. Prorektorzy zostaną wybrani 18 maja.

Strona Uczelnianej Komisji Wyborczej