Wieloletni program rozwoju

To jedna z najważniejszych informacji dla naszej uczelni. Do 2025 roku Uniwersytet otrzyma z budżetu państwa ponad 945 mln złotych. Miałem dużą satysfakcję, kiedy usłyszałem od pani premier, że wspiera ten projekt, ponieważ jest pewna, że my te pieniądze dobrze wykorzystamy.

Uniwersytet to najlepsza uczelnia w Polsce. Co więcej, mamy ambitne plany, by dołączyć do dwudziestki najlepszych w Europie. Potrzebowaliśmy wsparcia dla naszych ambicji, śmiałych, konkretnych decyzji. To nie pomoc, tylko dobra inwestycja dla całego kraju. Cieszę się, że tak uznał również polski rząd.

Starania o wsparcie tego programu trwały latami. Pierwsze plany związane z jego uruchomieniem rozpoczęły się już w 2006 roku, a bardzo intensywne prace nad konkretnym dokumentem trwały przed wakacjami.

Planujemy budowę nowych budynków, w których mieściłyby się transdyscyplinarne centra badawcze prowadzące badania z humanistyki cyfrowej, analizy wielkich zbiorów danych, nauk ekonomicznych, kognitywistyki i psychologii oraz badań lingwistycznych. W planach mamy Centrum Kompetencji Cyfrowych oraz Centrum Analiz Ekonomicznych, które będą pomagać małym i średnim przedsiębiorstwom wykorzystywać nowoczesne technologie. Na nowe siedziby czekają m.in. studenci i pracownicy wydziałów: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Psychologii oraz Orientalistycznego. Chcemy rozbudowy domów studenckich oraz bazy sportowej i kulturalnej. W wieloletnim programie rozwoju Uniwersytetu te inwestycje są zapisane.

Dofinansowanie jest szansą na kompleksową modernizację w skali całej uczelni. Docelowo każdy pracownik powinien mieć swoje stanowisko pracy, a studenci – właściwe warunki do nauki.

Powrót do zakładki Ostatnie 4 lata