UW a Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok akademicki 2018/2019. Także dzisiaj wchodzi w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jestem przekonany, że otwiera ona nowe możliwości dla naszego uniwersytetu. Ustawa premiuje współpracę wewnątrz uczelni, otwieranie się na inne środowiska, działania na rzecz jakości nauki i kształcenia na całym uniwersytecie. To z pewnością najważniejszy element tej reformy.

Podczas inauguracji roku akademickiego w Auditorium Maximum podkreślałem, że ustawa pozwala nam na nowo przemyśleć organizację uniwersytetu, tak byśmy jako instytucja potrafili wykorzystywać cały nasz potencjał, by UW działał sprawnie i efektywnie.

Zapisy nowej ustawy będą wchodzić w życie stopniowo. Mamy rok na napisanie nowego statutu uczelni. Wejdzie on w życie w październiku 2019 roku i to wtedy zaczniemy funkcjonować według nowego modelu.

Uchwalenie nowego statutu to rola Senatu uczelni, ale wypracowanie rozwiązań, które się w nim znajdą, to zadanie dla nas wszystkich.

Dyskutując o tym, co zmienić na naszej uczelni, musimy też pamiętać o tym, co warto chronić – o tym, co już teraz na uniwersytecie dobrze funkcjonuje. Wydziały i jednostki pozawydziałowe, które przez lata budowały środowiska naukowe, będą teraz działać w korzystniejszych dla siebie warunkach. Chciałbym rozwiać obawy tych wszystkich, którzy sądzą, że dorobek wydziałów zostanie zaprzepaszczony. Jednostki wydziałowe i niebędące wydziałami będą kontynuować swoją działalność badawczą, choć ich zadania i obowiązki będą się istotnie zmieniać, tak aby odpowiadać realiom nowego prawa. Ale nadal to właśnie one pozostaną środowiskami rozwoju nauki, to w nich zatrudniani będą pracownicy prowadzący badania i uczący studentów, do nich przypisana będzie specjalistyczna infrastruktura.

Wdrażanie zapisów nowej ustawy oraz wypracowywanie nowych rozwiązań i mechanizmów dla uniwersytetu będzie się wiązało z ogromnym nakładem pracy, w tym pracy administracji wszystkich szczebli. Niezbędna będzie wola szukania kompromisów i godzenia różnych punktów widzenia. Bardzo zależy mi na Państwa aktywnym i konstruktywnym udziale w tym procesie.

O postępach we wdrażaniu na UW zapisów nowej ustawy oraz procesie wypracowywania nowych zmian będziemy informować na stronie: www.uw.edu.pl/uw-a-nowa-ustawa