Średnioterminowa strategia UW

Przygotowując się do jubileuszu, myśleliśmy o tym, jak i w którą stronę powinien rozwijać się Uniwersytet w trzecim stuleciu. Cele – spójne dla wszystkich jednostek  zostały spisane w średnioterminowej strategii UW.

Dzięki stabilnej sytuacji finansowej Uniwersytetu nie jesteśmy skazani tylko na reagowanie na zmiany w przepisach czy w wysokości otrzymanych dofinansowań, ale możemy sami określać swoje priorytety rozwoju. Ich lista została przyjęta przez Senat w formie „Strategii średnioterminowej Uniwersytetu Warszawskiego na lata 2014-2018”, która dużo uwagi poświęca sprawności organizacyjnej i dobremu wykorzystaniu naszego potencjału, poprawie jakości kształcenia, korzystnym relacjom z otoczeniem i zapewnieniu materialnych warunków rozwoju uczelni.

Wśród celów uczelni znalazły się: poprawienie sprawności organizacyjnej, ulepszenie kształcenia, wzmocnienie relacji z otoczeniem, zapewnienie finansowych warunków rozwoju. To założenia, które są spójne dla wszystkich wydziałów. Strategia pozwala na konsekwentne i uporządkowane działania całej uczelni, stanowi plan postępowania i jednocześnie punkt odniesienia do podejmowanych działań dla wszystkich jednostek. Uniknęliśmy w ten sposób rozpraszania wysiłków lub prowadzenia działań wzajemnie przeciwstawnych.

Powrót do zakładki Ostatnie 4 lata