Postulaty studenckie – realizacja

W 2012 roku otrzymałem od studentów „Postulaty studenckie dla Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2012-2016”. Ponieważ zbliża się koniec tej kadencji, chciałem przedstawić studentom i wszystkim zainteresowanym podsumowanie podjętych działań.

Postulaty dotyczyły działań w zakresie pięciu obszarów: informatyzacji uczelni, promocji Uniwersytetu, kwestii międzynarodowych, spraw studenckich oraz jakości kształcenia.

W dwóch poniższych plikach znajdują się postulaty zgłoszone przez studentów cztery lata temu oraz informacja o ich realizacji. Dokumenty te wysłałem również do Przewodniczącej Zarządu Samorządu Studentów UW oraz Marszałka Parlamentu Studentów UW. Mam również nadzieję omówić je na wspólnym spotkaniu.

Postulaty studenckie, 2012-2016

Postulaty studenckie, realizacja 2012-2016

Z chęcią zapoznam się z Państwa opiniami.

Kontakt