Materiał do dyskusji: wyłanianie uniwersytetów badawczych

Wspólnie z zespołem rektorskim UW przygotowaliśmy materiał do dyskusji dotyczący wyłaniania uniwersytetów badawczych. Jest to jedno z zagadnień, które w pracach Narodowego Kongresu Nauki pojawia się najczęściej. Bez rozstrzygania o konieczności podziału uczelni na różne typy, zaprezentowaliśmy naszą koncepcję zasad i warunków, które mogłyby być wzięte pod uwagę przy projektowaniu nowej ustawy regulującej system szkolnictwa wyższego w Polsce.

Przygotowując materiał, korzystaliśmy z naszych doświadczeń, wykorzystaliśmy także dokumenty międzynarodowe np. statuty wewnętrzne renomowanych uczelni badawczych, warunki członkostwa w sieciach naukowych, rządowe dokumenty strategiczne oraz opracowania OECD i UE odnoszące się do doskonałości naukowej.

„Materiał do dyskusji: wyłanianie uniwersytetów badawczych” został opublikowany na stronie internetowej Uniwersytetu.

Zachęcam do lektury i udziału w dyskusji.