Dziękuję za poparcie

Poznaliśmy wyniki głosowania indykacyjnego. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wskazali mnie na kandydata do pełnienia funkcji rektora w nadchodzącej kadencji. Po pierwsze traktuję to jako wyraz opinii o pracy mojej i mojego zespołu rektorskiego przez ostatnie cztery lata, a po drugie – jako wyraz zaufania do mnie. Bardzo to doceniam i ogromnie się z tego cieszę.

Przez najbliższych sześć tygodni będę Państwa przekonywał, że warto ponownie powierzyć mi kierowanie Uniwersytetem. Że będę potrafił dbać o naszą różnorodność i jednocześnie będę umiał zapewnić nasze współdziałanie, budząc niewykorzystaną siłę drzemiącą w Uniwersytecie. Że zawsze będę miał na uwadze dobro całej uczelni i nie pozwolę, by ustępowało ono pierwszeństwa interesom jakiejkolwiek grupy. To właśnie mam na myśli, gdy mówię: „Uniwersytet, czyli my wszyscy” i tak zamierzam postępować – odpowiedzialnie, prostolinijnie, uczciwie i otwarcie.

Na tej stronie prezentuję program, który chciałbym zrealizować w drugiej kadencji. Powstawał on w wyniku namysłu i refleksji nad tym, jak działa Uniwersytet. To rezultat wielu rozmów, ankiet, zbierania opinii, spotkań i dyskusji oraz wspólnych przedsięwzięć – zgromadzona została cenna wiedza o naszej uczelni i o nas samych. Dzisiaj już potrafimy wskazać, co działa dobrze, a co warto poprawiać, byśmy mogli czerpać coraz więcej satysfakcji ze studiowania i z pracy na Uniwersytecie.

Mój program nie jest skończony, wprost przeciwnie – zapraszam do dyskusji i współtworzenia jego kolejnych części. Dojrzałe instytucje tak właśnie działają. Z przyjemnością spotkam się ze wszystkimi, którzy chcieliby o Uniwersytecie rozmawiać. 22 marca odbędzie się spotkanie wyborcze organizowane przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. Już dziś serdecznie Państwa na nie zapraszam.