Jubileusz i wybory prorektorów

Miniony tydzień był bogaty w wydarzenia, przede wszystkim te związane z 200-leciem Uniwersytetu. 11 maja w budynku Sejmu otwarta została wystawa przedstawiająca dwa wieki naszej uczelni, a 13 maja posłowie podjęli specjalną uchwałę, aby

Czytaj więcej

Przed zasadniczym głosowaniem

W najbliższą środę, 20 kwietnia o 16:30 w Auditorium Maximum odbędzie się finalne głosowanie podsumowujące wybory rektora UW na kadencję 2016-2020. Zachęcam wszystkich Państwa elektorów do przyjścia i oddania swojego głosu. Do wyrażeni

Czytaj więcej

Spotkanie ze studentami

Jesienią 2012 roku, gdy rozpoczynałem sprawowanie funkcji rektora, Zarząd Samorządu Studentów UW przekazał na moje ręce dla całego zespołu rektorskiego listę postulatów na kadencję 2012-2016. Niektóre z nich były łatwiejsze, inne – t

Czytaj więcej

Hasło wyborcze

Uniwersytet, czyli my wszyscy – to moje hasło wyborcze. Wybrałem je co najmniej z kilku powodów: Uniwersytet nie jest luźną federacją wydziałów i jednostek. Jest całością. Tylko gdy wypowiadamy się jako całość, nasz głos w środowis

Czytaj więcej

Blog osobisty

Podczas ostatniej inauguracji roku akademickiego zapowiedziałem, że będę się starał, aby w takiej samej roli witać zebranych w Auditorium Maximum również w 2016 roku. Dlatego jeszcze przed pierwszym posiedzeniem Kolegium Elektorów, któ

Czytaj więcej